ΤΕΣΤ ΟΠΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ - ΓΛΑΥΚΩΜΑΤΟΣ ΜΕ Η/Υ

οπτικο πεδιο μεσω ηυ

Το γλαύκωμα είναι μία νόσος που μπορεί να οδηγήση σε τύφλωση. H συνολική επίπτωση του γλαυκώματος, σε ηλικίες άνω των 40 ετών είναι περίπου 2%.  Εκτιμάται ότι περίπου το 60-70% των πασχόντων δεν το γνωρίζουν και δεν λαμβάνουν θεραπεία, γιατί το γλαύκωμα δεν παρουσιάζει συμπτώματα στα αρχικά στάδια.

Η εξέταση των οπτικών πεδίων είναι ίσως από τις κυριότερες μεθόδους τόσο γιά τη διάγνωση και την παρακολούθηση του γλαυκώματος όσο και γιά  την διάγνωση και παρακολούθηση και άλλων νόσων. Μπορεί να αποκαλύψει βλάβες στο οπτικό πεδίο οι οποίες δεν είναι αντιληπτές από τον ασθενή. Η συχνότερη εξέταση του οπτικού πεδίου οδηγεί σε πρωιμότερη διάγνωση του γλαυκώματος (Arch Ophthalmol. 2011;129(12):1521-1527).

Μιά αδρή εκτίμηση του οπτικού πεδίου μπορεί να γίνει με τη βοήθεια ενός Η/Υ.

Πιό κάτω είναι διαθέσιμο ένα υπερουδικό τέστ οπτικού πεδίου γιά Η/Υ, το οποίο μπορείτε να κατεβάσετε και να τρέξετε στον υπολογιστή σας. Είναι σχεδιασμένο σαν τέστ ανίχνευσης (screening test), έτσι ώστε ένας ασθενής ο οποίος έχει κάποιο πρόβλημα στο οπτικό του πεδίο και δεν το γνωρίζει, να μπορέσει ίσως να το αντιληφθεί σχετικά έγκαιρα και να απευθυνθεί στο γιατρό του πρίν η βλάβη στην όρασή του εξελιχθεί περαιτέρω.

Η ερμηνεία των αποτελεσμάτων, μπορεί να να γίνει μόνο από οφθαλμίατρο. Εάν έχετε κάποια δυσκολία, μπορείτε να επικοινωνήσετε γιά οδηγίες.

Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή από εδώ

Η εφαρμογή έχει ελεχθεί με τη τελευταία έκδοση του Microsoft Security Essentials.

 

Το τεστ χρειάζεται όσο το δυνατόν οθόνη μεγάλης διαγωνίου (> 17"), διαρκεί λίγα λεπτά ανά μάτι και ελέγχει τις 24° κεντρικές μοίρες. Μπορεί να επαναληφθεί όσες φορές χρειάζεται γιατί δεν έχει παρενέργειες.  Διαθέτει τρία επίπεδα ευαισθησίας, υψηλή, μέση και χαμηλή. Το υψηλό επίπεδο είναι κατάλληλο γιά ανίχνευση πιό πρώιμων αποκλίσεων του οπτικού πεδίου αλλά έχει περισσότερα ψευδώς θετικά αποτελέσματα. Το μέσο επίπεδο ανιχνεύει λιγότερο πρώιμες μεταβολές, ενώ το χαμηλό επίπεδο ευαισθησίας ανιχνεύει πιό προχωρημένες αποκλίσεις και έχει περισσότερα ορθώς θετικά αποτελέσματα. Το τέστ δεν προορίζεται γιά ποσοτική εκτίμηση ή διαχρονική παρακαλούθηση μίας βλάβης.

Το τέστ χρησιμοποιεί τη web-camera σαν φωτόμετρο γιά τη προτυποποίηση των συνθηκών φωτεινότητας του χώρου της εξέτασης. Εχει τη δυνατότητα να αξιολογήση την αξιοπιστία του αποτελέσματος και επιτρέπει στο γιατρό να συνενώσει περισσοτέρες εξετάσεις σε μία ώστε να αυξηθεί στατιστικά η ακρίβεια του αποτελέσματος. Παρόμοιες, αλλά όχι τόσο εξελιγμένες εφαρμογές είναι: 1) keepyoursight.org (USA), 2) testvision.org (UK). 

Η σύγκριση των αποτελεσμάτων του τέστ με το περίμετρο Humphrey έδειξε ότι η σχετική πιθανότητα φθάνει στο 77% (p < 0.001), και αυξάνεται όταν συνεκτιμηθούν τα αποτελέσματα από περισσότερα τέστ.

 Οπτικά πεδία που έχουν ληφθεί με το τέστ.
 Humphrey (30o) κεντρικές μοίρες   Υψηλή ευαισθησία (24o  Μέση ευαισθησία (24o  Χαμηλή ευαισθησία (24o)
 οπτικο πεδιο 1  οπτικο πεδιο 1h  οπτικο πεδιο 1m  οπτικο πεδιο 1l
 οπτικο πεδιο 2  οπτικο πεδιο 2h  οπτικο πεδιο 2m  οπτικο πεδιο 2l
οπτικο πεδιο 3  οπτικο πεδιο 3h   οπτικο πεδιο 3m  οπτικο πεδιο 3l
 οπτικα πεδια 5  οπτικα πεδια 5h  οπτικα πεδια 5m2  οπτικα πεδια 5l
 οπτικα πεδια 6  οπτικα πεδια 6h  οπτικα πεδια 6m  οπτικα πεδια 6l
 οπτικα πεδια 7  οπτικα πεδια 7h  οπτικα πεδια 7m  οπτικα πεδια 7l2
 οπτικα πεδια 8  οπτικα πεδια 8h  οπτικα πεδια 8m  οπτικα πεδια 8l
 οπτικα πεδια 9  οπτικα πεδια 9h  οπτικα πεδια 9m  οπτικα πεδια 9l
 οπτικα πεδια 10  οπτικα πεδια 10h  οπτικα πεδια 10m  οπτικα πεδια 10l
 οπτικα πεδια 11  οπτικα πεδια 11h οπτικα πεδια 11m   οπτικα πεδια 11l

 

 

References

 1. Wu JX,  Wormald R, Fitzke F, et al. (1991): Laptop Computer perimetry for glaucoma screening. Invest. Opthalmol. Vis. Sci. 32: (suppl) 810.
 2. Quigley HA, West SK, Munoz B, Mmbaga BBO, Glovinsky Y. (1993): Examination Methods for glaucoma Surveys. Arch. Ophthalmol 111: 1409-1415.
 3. Wall M, Brito C, Kutzko K. (1997): Motion perimetry: properties and results. Perimetry Update 1996/1997, Proceedings of the Xth International Perimetric Society Meeting 21-33.
 4. Brusini P, Salvetat ML, Parisi L, Zeppieri M. (2005): Probing glaucoma visual damage by rarebit perimetry. Br J Ophthalmol. 89: 180-184.
 5. Visual field perimetry on a small computer screen. US Patent No. 499852, Issued on 1996, October 15.
 6. Ianchulev T, Pham P, Makarov V, Francis B, Minckler D. (2005): Peristat: a computer-based perimetry self-test for cost effective population screening of glaucoma. Curr Eye Res.30:1-6.
 7. Johnston SC, Damato BE, Evans AL, Allan D. (1989): Computerized visual field test for children using multiple moving fixation targets. Medical and Biological Engineering and Computing 27: 612-616.
 8. TC Yu, F Falcao-Reis, W Spileers and GB Arden (1991) :Arden screening test for glaucoma.htm.  Investigative Ophthalmology & Visual Science, Vol 32: 2779-2789
 9. Frisén L (1993): High-pass resolution perimetry. A clinical review.  The OPHTHIMUS system Doc Ophthalmol 83: 1 - 25
 10. D Hollander, N Volpe, M Moster, G Liu, L Balcer, K Judy, and S Galetta (2000) : Use of a portable head mounted perimetry system to assess bedside visual fields. Br J Ophthalmol. October; 84(10): 1185-1190. doi: 10.1136/bjo.84.10.1185.
 11. VIP Virtual perimetry test using virtual reality glasses.    
 12. Helen K. Li, Rosa A. Tang, Katherine Oschner, Chris Koplos, James Grady, William J. Crump. Telemedicine Journal. September 1999, 5(3): 283-290.
 13. A new visual field test on a personal computer for glaucoma screening : A comparison with the Humphrey visual field. Annals of ophthalmology. Glaucoma  1996, vol. 28, no2, pp. 88-92 
 14. Xiaoyang Song; Keou Song; Yazhu Chen. A Computer-based Diagnosis System for Early Glaucoma Screening Engineering in Medicine and Biology Society, 2005. IEEE-EMBS 2005. 27th Annual International Conference of the Volume ,
  Issue , 17-18 Jan. 2006 Page(s):6608 - 6611
 15. Paul P Nazemi, Wolfgang Fink, Alfredo A Sadun, Brian Francis, Donald Minckler. Early detection of glaucoma by means of a novel 3D computer-automated visual field test.  Br J Ophthalmol 2007;91:1331-1336 doi:10.1136/bjo.2007.116103


Οροι χρήσης
Επικοινωνία

(C) 2015-2018 ΓΛΑΥΚΩΜΑ.GR